Så mye kan du jobbe – uten å tape pensjon

rente

Selv om man har passert pensjonsalder, så kan man fortsette i full jobb uten å tape pensjon. Dette kommer som et resultat av at Norge har gjennomgått en større omlegging av pensjonssystemet, noe som trådde i kraft i 2011. Men hvor mye du kan jobbe uten å tape pensjon, avhenger av om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Jobber du i privat sektor kan du faktisk tjene inntil tre ganger så mye enn dersom du jobber i det offentlige. Med andre ord vil det for mange lønne seg å fortsette med jobben selv etter fylte 62 år, samtidig som de tar ut pensjon dersom ønskelig.

Du taper ikke pensjon i det private

Jobber du i det private, så kan du jobbe etter at du har fylt 62 år, selv om du har tatt ut pensjon. Du kan jobbe så mye du vil selv etter denne alderen uten at det vil føre til tap i pensjon. Dette gjelder ikke for de som jobber i det offentlige. Her blir man pent nødt til å redusere jobbingen etter 62 år dersom man ikke vil tape pensjon.

Et enkelt regnestykke sier at de tapene en offentlig ansatt opplever dersom han jobber etter den nevnte alderen, tilsvarer én tredjedel av det en privat ansatt kan tjene. Med andre ord vil det lønne seg å fortsette å jobbe dersom man er i det private, mens en offentlig ansatt neppe bør jobbe like mye som en har gjort tidligere.

«Straffes» for å jobbe

Derfor opplever mange offentlig ansatte at de straffes for å jobbe etter at de er fylt 62 år. Regjeringen har varslet at de vil se på saken, slik at offentlig ansatte får de samme rettighetene som private. Inntil videre er oppfordringer klar – hvis du kan jobbe etter at du har fylt 62 år, så kan du enten utsette pensjonen eller ta den ut med god samvittighet og virkelig få en solid inntekt.